Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Bàn Sơn

Truyện có 472 chương.
1
Ngưu Nhục Tư Vị
2
Cửu Long Thanh Y
3
Khai Sơn Phá Sát
4
Hạng Thiềm Man Tộc
5
Đại Hồng Hỏa Lôi
6
Mưu Nghịch Tội Lớn
7
Ngọc Thạch Song Sát
8
Hảo Tự Vi Chi
9
Đồng Quy Vu Tận
10
Hoang Cốc Phục Binh
11
Cật Nhục Thị Phúc
12
Bàn Sơn Thanh Y
13
Lợi Khí Quả Phụ
14
Thảo Hài Một Hào
15
Ma Đao Hoắc Hoắc
16
Kì Lợi Đoạn Kim
17
Tiền Căn Hậu Quả
18
Hỏa Vĩ Thiên Viên
19
Thượng Hồ Hạ Lô
20
Ngọc Hạp Huyền Cơ
21
Huynh Muội Liên Tâm
22
Đoạn Diệt Phàm Tình
23
Ca Bạc Toan Liễu...
24
Nhất Tiễn Kinh Tiên
25
Thổ Hành Tâm Pháp
26
Thích Khách Hồng Bào
27
Thất Bộ Đăng Thiên
28
Ngũ Đại Tam Thô
29
Đồng Xuyên Ám Thung
30
Thiên Sách Quân Trận
31
Vô Vĩ Thiên Viên
32
Kính Thỉnh Động Thủ
33
Nhĩ Tử Ngã Hoạt
34
Đông Li Tiên Sinh
35
Khai Trương Đại Cát
36
Kế Tương An Xuất
37
Vãng Tử Lí Phách
38
Linh Phù Hóa Hôi
39
Dưỡng Quỷ Vi Hoạn
40
Sát Nhân Hung Thủ
41
Tiên Nhân Chi Họa
42
Nhân Gian Tư Vị
43
Kiền Sơn Chi Nan
44
Đoản Điều Khanh Thương
45
Tương Tâm Bỉ Tâm
46
Đại Nạn Lâm Đầu
47
Kê Khuyển Bất Lưu
48
Liễu Ám Hoa Minh
49
Hôi Bào Thiết Diện
50
Cửu Long Bàn Sơn
51
Nhất Phách Tức Hợp
52
Thanh Y Du Kỵ
53
Duy Mệnh Thị Tòng
54
Ý Ngoại Chi Hỉ
55
Nhân Nữ Tình Trường
56
Thất Trùng Thất Tinh
57
Bắc Hoang Vu Thuật
58
Hoàng Kim Trướng Bồng
59
Ác Thổ Chi Lực
60
Thất Cổ Tinh Hồn
61
Đế Tinh Tử Vi
62
Chân Giả Du Kỵ
63
Văn Phong Nghe Địa
64
Thân Truyền Đệ Tử
65
Cáng Tre Ngự Phong
66
Vũ Mị Hòa Thượng
67
Mắt Mù Tai Điếc
68
Bốn Dạng Bảo Bối
69
Lớn Mật Làm Xằng
70
Đàm Hà Dung Dịch
71
Thanh Y Quy Củ
72
Thủ Đạo Trấn Sơn
73
Nghe Ngóng Mà Chạy
74
Thiên Hạ Nhân Gian
75
Đại Từ Bi Điệu
76
Nha Tước Tương Tranh
77
Tay Trái Khóe Mắt
78
Giải Linh Tiểu Trấn
79
Ma Tước Lão Hào
80
Thạch Phá Thiên Kinh
81
Nổi Lửa Thiêu Trời
82
Cỏ Cây Đều Là Binh
83
Gỗ Du Não Đại
84
Ám Đạo Huyền Cơ
85
Chiếu Sáng Hoàn Cảnh
86
Chân Thân Pháp Trận
87
Bảy Sợi Dây Xích
88
Lưng Bụng Thụ Địch
89
Triệu Gia Tổ Phần
90
Phong Thủy Cách Cục
91
Chèo Thuyền Ngược Nước
92
Thế Tại Tất Đắc
93
Đông Bắc Khẩu Âm
94
Đều Rất Bận Đích
95
Nó Là Sống Đích
96
Cáu Thẹn Thành Giận
97
Hai Tòa Tinh Trận
98
Trong Một Ngày Kia
99
Chính Hảo Bảy Cái
100
Ám Không Mặt Trời