Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

37

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta, Để Âm Phủ Trở Lại Thế Giới (Dịch)

Camthuyhuyen · Luyện Khí Tầng Ba ·
5 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay

quanghaohp2003 · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
97 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Chỉ một từ hay

xuyên không
zZzTRIẾT_TÌNHzZ_80ct. · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay