Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bà Xã Ngọt Ngào: Kết Hôn Ngày Thứ 7

Ayakawa · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
30 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Đọc không hiểu lắm?! Ó-Ò