Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ảnh Hậu Đối Mặt

Ma_Đạo_Vô_Tình · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay, dịch tốt, nd hấp dẫn, cố ra chương nhanh nhaaaa!!!

Chúa_Tể_Ăn_Tạp · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Nội dung phù hợp,cố lên dg