Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Âm Dương Sư Dị Giới Du

Truyện có 1078 chương.
701
709:: Siêu Phàm Thu Phục
702
710:: Fimesa Tình Cảm Lộ Ra
703
711:: Liều Mạng
704
712:: Thiên Biến!
705
713:: Thông Linh Triệu Hoán
706
714:: Thiên Chú
707
715:: Dọa Hỏng Fimesa
708
716:: Chạm Tay Có Thể Bỏng
709
717:: Tiến Tới Sân Thi Đấu
710
718:: Lôi Nha Chi Khốn
711
Cao Điệu Tây Môn Thế Gia
712
Bốn Đại Gia Tộc
713
721:sinh Tử Tồn Vong
714
722:lôi Lệ Sợ Hãi
715
723:phiền Toái Tìm Tới Cửa
716
724:bay Tới Hắc Nha
717
Nhìn Thấy Quạ Đen
718
Được Biết
719
Ngay Hôm Đó Có Hiệu Lực
720
Lôi Vân Lĩnh Cuộc Chiến
721
729:tu Triết Đuổi Tới
722
Hoảng Sợ Thực Lực
723
Ngoài Ý Muốn Phát Hiện
724
732:: Chấn Kinh! Phẫn Nộ!
725
733:: Lần Thứ Hai Ngưng Lực
726
Uy Của Thiên Kiếp
727
735 : Hắc Ám Đột Kích
728
736:: Người Da Đen Chợt Hiện
729
Năng Lực Mới
730
Thiên Kiếp Về Sau
731
Tu Triết Lửa Giận
732
740:: Nhìn Thấy Lôi Nha
733
Ngược Đãi Hải Chấp Pháp
734
Chấm Dứt
735
743:: Vừa Xong Liền Bị Trảo
736
744 : Hỏa Miểu
737
745:: Gặp Lại Nhã Vân
738
Tôn Chủ Cường Đại
739
Tên Còn Lại Cuối Cùng
740
Tranh Bá Cuộc Thi Chính Thức Bắt Đầu
741
Chiến Đấu Gay Cấn
742
Đừng Xem Thường Cô Bé
743
Ma Pháp Cũng Điên Cuồng
744
752:: Lam Đế Tham Gia Thi Đấu
745
753:: Diễn Võ Chi Uy
746
Hồi Bẩm Gia Chủ
747
755:: Gặp Lại Độc Vương
748
756:: Mông Muội
749
757:: Uy Bức Lợi Dụ
750
758:: Cổ Minh Cuộc Chiến
751
759:: Tới Không Tính Là Muộn
752
760:: Biết Kẻ Sau Màn
753
761:: Tằm Đạo
754
762:dị Biến
755
763:: Bá Thiên Một Đao
756
764:: Ai Đến Cũng Không - Cự Tuyệt
757
765:: Phó Mạng Chi Khí
758
766:: Trong Đầu Bẫy Rập
759
767:: Lưu Tinh Pk Nhã Vân
760
Bát Bộ Lưu Tinh Khiếp Sợ
761
Bị Cáo Bạch
762
770:: Tìm Được Kẻ Gài Tang Vật
763
Đặc Sắc Quyết Đấu
764
Hành Hạ Đùa Giỡn Bắt Đầu
765
Tàn Bạo Cùng Máu
766
774:: Quyền Hạn Mang Đến Khiếp Sợ
767
775:: Vòng Bán Kết
768
776:: Từng Người Tự Chiến
769
777:: Thật Tình Sau
770
778:thập Phương Dung Hợp Kỹ
771
779:: Trận Chung Kết
772
780:kịch Liệt Công Thủ Chiến
773
781:động Chân Cách Nữ Nhân
774
782:: Bị Phục Chế Ma Pháp Chiến Kỹ
775
783:: Vô Địch
776
784:: Pháp Khí So Đấu
777
785:: Luyện Khí Khánh Điển
778
786:: Tự Rước Lấy Nhục
779
787:: Mặt Đỏ Tới Mang Tai
780
788:: Rút Củi Dưới Đáy Nồi
781
789:: Ngư Ông Đắc Lợi
782
790 : Tụ Hợp Tà
783
791:: Tiến Vào Tư Cách
784
791:: Tiến Vào Tư Cách
785
792:cửu Vệ Đề Đốc
786
Thoả Mãn Mà Về
787
Làm Khó Dễ
788
795:: Lửa Giận Bộc Phát
789
Thần Bí Nguyên Hội Trưởng
790
Tìm Đến Hồ Lenny
791
798:: Trâu Bò Luyện Khí Thuật
792
799:: Thánh Cấp Cường Giả Cũng Khiếp Sợ
793
800:: Phó Mạng Chi Khí Khảo Nghiệm
794
801:: Ép Giá Trị Lợi Dụng
795
802:: Tinh La Bút Ký Chín Phần
796
803:: Ma Khí Luyện Chế Pháp
797
804:: Đi Vào Thông Đạo
798
Thiên Hỏa
799
806:: Hắc Cổ Lại Tiến Hóa
800
807:: Càng Ngày Càng Nhìn Không Thấu