Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ai Động Vào Rau Hẹ Nhà Ta? (Bản dịch)

noivoiem423 · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

truyện hay, mới lạ hi vọng tác giả và dịch giả ra chương đều tay

0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Một bộ truyện ...Nói thế nào nhỉ?...Uhm...Rất là ..." Mới"...Rất " Độc"....

X · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Nội dung lạ và hài hước, có đấu trí. Dùng một từ để hình dung là: Tác giả hố người đọc , người đọc hố người mới đọc, main hố người chơi , người chơi hố sinh vật hay ma vật ở địa ngục , sinh vật hay ma vật lại hố người chơi , người chơi hố người chơi.

Truyện tương tự đề xuất bởi X