Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện Xuyên Không Mới Cập Nhật

Danh sách Truyện Xuyên Không theo thời gian cập nhật

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ (Dịch Free)

Ngao Dạ Đại Bạch

22 Chương

Chúa Tể Hệ Thống

Biltzlee

42 Chương

Vô Địch Sư Thúc Tổ (Dịch)

Cửu Thứ Tuyệt

26 Chương

Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du (Bản Dịch)

Đồ Chương Dật QD

16 Chương

Bạch Cốt Đại Thánh (Dịch)

Giảo Hỏa

14 Chương

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh (Dịch)

Vinh Tiểu Vinh

1,197 Chương

Đại Đường Đệ Nhất Thần Thám (Dịch)

Trừng Vân Sinh

96 Chương

Ta, Để Âm Phủ Trở Lại Thế Giới (Dịch)

Tổng Thị Thụy Bất Tỉnh

3 Chương

Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi! (DỊCH)

Vô Địch Tái Lãng

466 Chương

Quốc Vương Vạn Tuế (Dịch)

Loạn Thế Cuồng Đao

1,235 Chương

Xuyên Không: Bất Tử

Kẻ Không Đầu

21 Chương

Hệ Thống Tam Tu Đa Dạng

LyDoDoc

53 Chương

Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

An Nhân Đạo Tiên

48 Chương

Lôi long đế vương

Nguyễn Chương Tác Sở Vi

14 Chương

Xuyên Không Nam Phụ Đá Lót Đường Trong Tay Hệ Thống

Luân Hồi Chi Phong

3 Chương

[ Dịch ] Live Stream Ăn Boss [ Thực Tế Ảo ]

Man Đầu Trám Tương

31 Chương

Hệ Thống: Luân Hồi Nhạc Viên (Dịch)

Na Nhất Chỉ Văn Tử

715 Chương

Cao Thủ Thâu Hương (Dịch)

Lục như hòa thượng

111 Chương

Là Rồng Mạnh Lắm Sao

Cô Lão Nhân

12 Chương

Thiên Hạ Đệ Nhất Phong Lưu

Phong Khiếu

80 Chương

Otaku Tại Tu Tiên Giới

Tạc Kinh Thiên

21 Chương

Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

KnightDradon

268 Chương

Nhất Phu Thập Thê

TSSD( HTAM)

24 Chương

Từ Hôm Nay Trở Đi Cướp Công Chúa

Hung Tiền Hữu Sát Khí

190 Chương

Hệ Thống Xây Dựng Hậu Cung Từ Nguyên Tác

Quỷ Xuyên Không

53 Chương

Hậu Cung Của Chúa Tể Bắt Đầu

T¡ểu Me¡

23 Chương

Điện Ảnh Thế Giới Ta Là Vua

Vô Hạn Thôi Thổ Cơ

327 Chương

Phế Căn Vô Địch (Dịch)

^.^ Tinh Phân Đại Mang Quaa

165 Chương

Huyết Viêm Đế Tôn

Nhóc Đáng Yêu

452 Chương

Ngự Cửu Thiên (Dịch)

Khô Lâu Tinh Linh

160 Chương

Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Lãnh Khuyết

68 Chương

Phong Lưu Lão Tổ

đẹp_trai_có_gì_sai

10 Chương

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện (Dịch)

Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng

345 Chương

Vô Sắc Hoàng Đế

Hôn

13 Chương

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

JunWei

453 Chương

[ Dịch ] Có Các Anh Ở Đây! [ giới giải trí ]

Cật Thanh Mai Tương Nha

49 Chương

Phế Vật Ta Không Phải

Rai

4 Chương

Decade Tối Thượng Hệ Thống

Taosat

102 Chương

Tà Vương Truy Thê (Dịch)

Tô Tiểu Noãn

1,918 Chương

Ta Là Một Thanh Ma Kiếm (Dịch)

Vô Ưu Đích Vũ Khúc

497 Chương