Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện Tiên Hiệp Mới Cập Nhật (Trang 4)

Danh sách Truyện Tiên Hiệp theo thời gian cập nhật

Ta Có Cái Màn Hình Độ Thuần Thục

Hành Vi Kim Dung

607 Chương

Ngã Vi Thiên Đế Triệu Hoán Quần Hùng

Đông Thiên không lạnh

632 Chương

Đạo Quân (Dịch)

Dược Thiên Sầu

Hoàn Thành
2,352 Chương

Phong Vân Long Hổ

Huy Phong

14 Chương

Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch)

Phong Nhất Sắc

851 Chương

Tổ Tông Trên Cao

Nhị Mộc Thất

Hoàn Thành
492 Chương

Càn Khôn Vô Thượng

Tiểu Vô Danh

22 Chương

Linh Kiếm Tôn

Vân Thiên Không

4,380 Chương

Tu Tiên Ta Còn Mang Theo Hệ Thống

Yêu hỏa đại thánh

32 Chương

Một Hồi Mộng

VUS

130 Chương

Ta Thật Là Lãnh A

Mạc Lăng Phong Thiên

2 Chương

Tiêu Dao Vạn Giới

Ta Là Thần Đế

19 Chương

Ta Cùng Với Sư Môn Không Hợp Nhau

Trích Tinh Quái

64 Chương

Chấp Ma

Ngã thị mặc thủy

1,265 Chương

Huyết Tiên Chi Lộ

Lãnh Khuyết

1 Chương

Vạn Giới Tự Do Dong Binh

Tú Sơn Đại Phi

784 Chương

Vô Đạo Huyền Tổ

Đan Lươn Lẹo

38 Chương

Vũ Luyện Điên Phong(Dịch)

Mạc Mặc

382 Chương

Vô Thiên

Hoa Vô Sắc

28 Chương

Toàn Bộ Thế Giới Đều Đang Bồi Ta Diễn Kịch

Dật Niệm

1 Chương

Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên (Dịch-Hoàn)

Minh Nguyệt Địa Thượng Sương

Hoàn Thành
2,399 Chương

Trọng Sinh Tả Duy

Thương Lan Chỉ Qua

1,379 Chương

Hồng Hoang: Chụp Điện Ảnh Thành Thánh

Tiểu Khôn Khôn

160 Chương

Mặt Hướng Trận Pháp Tu Tiên

Bạt Kiếm Phá Đông Phong

305 Chương

Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên

Lạc Thanh Tử

25 Chương

Thập Phương Võ Thánh (Bản Dịch)

Cổn Khai

1 Chương

Lục Huyễn

Bách_hoa_ngạn_tử

1 Chương

Ta Thế Mà Thành Hoàng Đế

Nhật Mỗi Nhất Vạn Thần Thành

35 Chương

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Thái Thượng Bố Y

1,571 Chương

Thần Y Thích Giết Chóc ( FULL Dịch)

Tiểu Manh Tịnh

990 Chương

Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ [ Dịch ]

Hoa Đô Đại Thiếu

141 Chương

Nhà Ta Thái Tử Phi Siêu Hung

Tử Vân Khê

Hoàn Thành
5,748 Chương

Ta Chỉ Muốn Yên Tâm Tu Tiên

Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong

524 Chương

Phi Thiên Truyền Kỳ

Dược Thiên Sầu

52 Chương

Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính (Dịch)

Can Đáo Thiên Minh

744 Chương

Võ Hồn Đấu La.

DanhPhe

4 Chương

l;kl;lk

DanhPhe

0 Chương

Khi Học Bá Mở Ra Tu Tiên Hack

Kỷ Tự Vi Ngôn

20 Chương

Nhân Phát Sát Cơ Thiên Địa Lật Ngược

Tang Thi Vũ

394 Chương

Vạn Đạo Long Hoàng

Mục Đồng Thính Trúc

4,767 Chương