Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện Tiên Hiệp Mới Cập Nhật

Danh sách Truyện Tiên Hiệp theo thời gian cập nhật

Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính (Dịch)

Can Đáo Thiên Minh

708 Chương

Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ (Dịch)

Ngạo Dạ Cật Bình Quả

9 Chương

Ta Có Thể Thấy Ẩn Tàng Cơ Duyên (Dịch)

Nhu Yếu Mộng Tưởng

1 Chương

Con Thỏ Này Phải Chết (Dịch)

Nhất Mộng Hoàng Lương

162 Chương

Phượng Hí Cửu Thiên

CPQ

65 Chương

Tiên Tử Xin Tự Trọng (Dịch)

Cơ Xoa

301 Chương

Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch)

Phong Nhất Sắc

697 Chương

Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp (Bản Dịch)

Điên cuồng Manh Manh

313 Chương

Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị (Dịch - VIP)

Nữ Vương Quyên Tỷ

763 Chương

Vạn Đạo Tiên Sư ( tiếp tục)

Manh Manh Đát Đích Thiết Tượng

38 Chương

Thần Y Thích Giết Chóc ( FULL Dịch)

Tiểu Manh Tịnh

952 Chương

Weachat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới (Dịch)

Lang Yên

1,573 Chương

Vĩnh Hằng Thánh Vương (Dịch)

Tuyết Mãn Cung Đao

504 Chương

Cửu Tiêu (Bản dịch)

Quỷ Già Núi Đen

1,092 Chương

Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên (Dịch)

Sấu Bất Liễu

335 Chương

Đại Chu Tiên Lại (Dịch)

Vinh Tiểu Vinh

160 Chương

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch-Full)

Vạn Cổ Thanh Liên

Hoàn Thành
1,966 Chương

Ta Là Con Rồng Cháu Tiên

Kiếm Tu Vô Danh

4 Chương

Phế Căn Vô Địch (Dịch)

^.^ Tinh Phân Đại Mang Quaa

343 Chương

Cổ Chân Nhân (Dịch - VIP)

Cổ Chân Nhân

1,868 Chương

Vạn Độc Cổ Trùng Thiên Hạ Duy Ngã Mình Ta Luyện

Zel Đại Đế

2 Chương

Yêu Long Cổ Đế (Bản Dịch)

Diêu Vọng Nam Sơn

838 Chương

Sư Phụ Ta Cùng Ngươi Phi Thăng

homnaytamuonngot

24 Chương

Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

An Nhân Đạo Tiên

107 Chương

Vạn Trận Tiên Vương (Dịch)

Vụ Đỉnh

23 Chương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần (dịch)

Phong Thanh Dương

710 Chương

Đế Bá

Yếm Bút Tiêu Sinh

5,432 Chương

Ngự Cửu Thiên (Dịch)

Khô Lâu Tinh Linh

208 Chương

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão (Dịch)

Mộc Hạ Trĩ Thủy

49 Chương

Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm (Dịch)

Ngôn Quy Chính Truyện

249 Chương

Nhất Kiếm Độc Tôn (Bản Dịch)

Thanh Loan Phong Thượng

1,411 Chương

Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)

Tịch Tiểu Tặc

2,743 Chương

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện (Dịch)

Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng

486 Chương

Lệ Tình Trấn Thế

LâmTrần767

2 Chương

Vạn Thế Chi Chủ

Cổ Trần Tiểu Tiên

3 Chương

Xuyên Không: Bất Tử

Kẻ Không Đầu

23 Chương

Phong Lưu Thánh Vương

Sắc yy

337 Chương

Bất Tử Ma Tổ

Nhiên Thiêu Đích Đậu Hủ

855 Chương

Tu La Đế Tôn (Dịch)

Cô Đơn Địa Phi

1,406 Chương

Không Thể Thành Tiên

Vũ Vinh Lười Viết

28 Chương