Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện Linh Dị Mới Cập Nhật (Trang 6)

Danh sách Truyện Linh Dị theo thời gian cập nhật

Dưỡng Thi

Mạc Vô Danh

4 Chương

Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới (诡异修仙世界)

Long Xà Chi

21 Chương

Bạn Gái Đều Nghĩ Đâm Chết Ta (Bản Dịch)

Xích Gian Huỳnh Hỏa

16 Chương

Phòng Sách Đêm Khuya

Thuần khiết tiểu long

Hoàn Thành
1,155 Chương

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Thanh Tử

Hoàn Thành
3,682 Chương

Đạo Sĩ Du Hành Ký

Đường Hải Long

Hoàn Thành
121 Chương

Quỷ Hôn

Phù Hoa

252 Chương

Dạ Bất Ngữ Quỷ Dị Đương Án

Dạ Bất Ngữ

460 Chương

Ngã Đích Khủng Bố Điện Ảnh Viện

Minh Thiên 03

Hoàn Thành
293 Chương

Lão Tử Là Diêm Vương

Ti Mã Lãng

984 Chương

Xin Gọi Ta Quỷ Sai Đại Nhân

Ngô vô ốc

441 Chương

Phong Thủy Đế Sư

Tinh Phẩm Hương Yên

Hoàn Thành
493 Chương

Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Bất Hội Hạ Kỳ

169 Chương

Conan: Ta Có Thể Rút Ra Thiên Phú

Phương Tiện Diện Khuẩn

300 Chương

Đô Thị Âm Dương Sư

Vu Cửu

Hoàn Thành
2,177 Chương

Creepypasta fanfiction 2

Minh Viễn

5 Chương

Creepypasta fanfiction 3

Minh Viễn

33 Chương

Chuông gió - Quyển 3

Vĩ Ngư

Hoàn Thành
30 Chương

Canh Miến Tiết Vịt

Thiên Bắc Văn Thu

Hoàn Thành
11 Chương

Âm Khí Quá Nặng

Ngụy Tùng Lương

Hoàn Thành
12 Chương

Chuông gió - Quyển 2

Vĩ Ngư

Hoàn Thành
30 Chương

Chuông gió - Quyển 1

Vĩ Ngư

Hoàn Thành
31 Chương

Manh Quỷ Đại Chủ Bá

Nạp Lan Khang Thành

161 Chương

Đuổi Thi Thế Gia

Tử Mộng U Long

Hoàn Thành
2,718 Chương

Sủng Quỷ Tựu Biến Cường

Thiên Thiên Bạo Canh 2

269 Chương

Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

Phượng Phi Độc Vũ

Hoàn Thành
117 Chương

Thi Tượng Bí Tình Lục Chi Hỉ Thần Hội

Lâm Bội

Hoàn Thành
16 Chương

Nghiệp Báo Hài Nhi

Trường Lê

Hoàn Thành
63 Chương

Ngải Hài Nhi

Trường Lê

Hoàn Thành
22 Chương

Cô Gái Lái Đò

Trường Lê

Hoàn Thành
68 Chương

Dân Điều Cục Dị Văn Lục 1

Nhĩ Đông Thủy Thọ

14 Chương

Trường Đại Học Khủng Bố ( Dịch )

Đại Tống Phúc Hồng Phường

1 Chương

Hoàng Tuyền Tạp Hóa Phô

Vu Môn Lão Cửu

Hoàn Thành
1,177 Chương

Dị Sự Bình Minh

Bửu Bửu

5 Chương

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Trì Đường

503 Chương

Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần

Phì Qua

Hoàn Thành
610 Chương

Ta Đào Mộ Kiếp Sống

Đạo Môn Lão Cửu

108 Chương

Liêu Trai Đại Thánh Nhân (Bản dịch)

Phật Tiền Hiến Hoa

155 Chương

Chuyến Xe Cuối Số 13

Lão Bát Linh

1 Chương

Ta vật phẩm có thể thăng cấp

Toàn châm giáo chủ

156 Chương