Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện Linh Dị Mới Cập Nhật (Trang 5)

Danh sách Truyện Linh Dị theo thời gian cập nhật

Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Tâm Linh

Đường Hải Long

22 Chương

Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!

Ngục Thiên Băng

39 Chương

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Thất Nguyệt Tửu Tiên

444 Chương

Nữ Hoàng La Hét

Ngân Phát Tử Ngư Nhãn

14 Chương

Linh xa - Chuyến xe Bus số 14

Tam Cảo Học Sinh

33 Chương

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Miên Miên Nguyệt

Hoàn Thành
63 Chương

Bảy Ngày

Chiết Hỏa Nhất Hạ

Hoàn Thành
7 Chương

Phù Thủy Chi Tâm

Chích Thì Giới 99

Hoàn Thành
18 Chương

Tinh Quái

Tĩnh Thủy Biên

Hoàn Thành
19 Chương

Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Khảo Lạp Bạch

Hoàn Thành
80 Chương

Minh Hôn - Cương Thi Thân Nương

Cương Thi Thân Nương

Hoàn Thành
21 Chương

Mắt Quỷ

Vệ Phong

Hoàn Thành
42 Chương

Ta, Để Khủng Bố Giáng Lâm Hiện Thực!

Miêu Thần Sama

197 Chương

Chuyến đi tử thần

Chi Chii

1 Chương

Mệnh Thất Sát

Tô Tử Uyên

33 Chương

Vị Khách Phòng 44

Khang Tĩnh Văn

2 Chương

Quét Ngang Đại Thiên

Trần Khiết Nam

Hoàn Thành
466 Chương

Mao Sơn Quỷ Vương (Convert)

Tử Mộng U Long

666 Chương

QUỶ SÔNG

Võ Hoàng Phúc

Hoàn Thành
47 Chương

Quỷ Hồn

Tuyệt Ca

25 Chương

Hắc Bạch Âm Dương

Quỷ Giai Sổ Tẫn

Hoàn Thành
337 Chương

7 Ngày Một Nữ Quỷ Đến Cửa

Thiên Bảng Quỷ Phu

156 Chương

Bạn Gái Tất Cả Đều Là Lệ Quỷ

Thất Nguyệt Tửu Tiên

Hoàn Thành
652 Chương

Cái Này Nhật Thức Linh Dị Không Quá Lãnh

Hòa Phong Ngộ Nguyệt

Hoàn Thành
527 Chương

Cường Giả Khu Ma

Đường Hải Long

3 Chương

Cực Phẩm Diêm La Thái Tử Gia

Quỷ Khốc Lão Hủ

Hoàn Thành
1,496 Chương

Phim Hồng Kông Thế Giới Làm Cá Ướp Muối

Tuấn Thải Tinh Trì

114 Chương

Sabata Saga - Eldritch Knight

Sabata

13 Chương

Ta Có Một Trấn Ma Quần

Lưu Liên Tây Qua

389 Chương

Ta Là Mạt Thế Hắc Thủ Sau Màn

Mạt Thế Hắc Thủ Lưu

1 Chương

Huyền Môn Di Cô

Hiểu V Tuấn

574 Chương

Tu Chân Đô Thị Diễn Đàn

Ngốc Đến Quá Rõ Ràng

289 Chương

Âm Gian Thương Nhân

Đạo Môn Lão Cửu

415 Chương

Ác Ma Công Ngụ

Hắc sắc hỏa chủng

48 Chương

Xin Đừng Hù Ma Ta

Bực Tức Chém Chém Chém

17 Chương

Ma Đạo Tổ Sư (Dịch)

Mặc Hương Đồng Khứu

Hoàn Thành
122 Chương

Bùa Yêu

Tống Mặt Than

Hoàn Thành
15 Chương

Mạt Thế Thú Liệp Nhân

Nhiều Converter

Hoàn Thành
976 Chương

Cái Cuối Cùng Mạc Kim Giáo Úy

Lục Phiến Thiên Thư

425 Chương

Diệt Ma Hệ Thống

ĐH

4 Chương