Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện Linh Dị Mới Cập Nhật

Danh sách Truyện Linh Dị theo thời gian cập nhật

Thâm Dạ Thư Ốc (Bản Dịch)

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

591 Chương

Ma Lâm (Dịch)

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

1,102 Chương

Hệ Thống Livestream Tử Vong (Dịch)

Vô Tâm Luyến Ái

269 Chương

Ngục Tù Tai Ách (Bản Dịch)

Huyễn Mộng Liệp Nhân

10 Chương

Bạch Cốt Đại Thánh (Dịch)

Giảo Hỏa

14 Chương

Đại Đường Đệ Nhất Thần Thám (Dịch)

Trừng Vân Sinh

96 Chương

Ta, Để Âm Phủ Trở Lại Thế Giới (Dịch)

Tổng Thị Thụy Bất Tỉnh

3 Chương

Khủng Bố Sống Lại (Bản Dịch)

Phật tiền hiến hoa

1,216 Chương

Căn Bếp Âm Dương ( Bản Dịch )

Ngô Bán Tiên

96 Chương

Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố (Bản Dịch)

Ngã Hội Tu Không Điều

935 Chương

Cực Phẩm Hệ Thống Tróc Quỷ (Dịch)

Giải tam thiên

185 Chương

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui (Bản Dịch)

Tả Đoạn Thủ

620 Chương

Thế Giới Tu Tiên Quỷ Dị (Dịch)

Long Xà Chi

272 Chương

Phát Thanh Khủng Bố (Dịch)

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

570 Chương

Ta Có Một Mảnh Mộ Địa ( Bản Dịch)

Trạch Bát

1 Chương

Ta Có Thể Xoát Thuộc Tính (Dịch)

vân điên cổn lãnh nguyệt

524 Chương

Địa Phủ Thời 4.0

Bách Hiểu Sinh

4 Chương

Anh Lấy Thời Gian Làm Tên - Tự Dịch

Ân Tầm

37 Chương

Khủng Bố Livestream

Vô Uý Tượng

62 Chương

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Nhị

154 Chương

Cấm Kỵ Sư (Dịch)

Ngô Nhất Tiên

373 Chương

Thanh Kiếm Của Quỷ

Muội Nương

81 Chương

Ta Có Thể Nhìn Thấy Điểm Kinh Nghiệm (Dịch)

Hồng Nhan Tam Thiên

410 Chương

chào mừng đến trường Cao Đẳng kinh khủng

Túy Tửu Nhị Cáp Hoàng

10 Chương

Đụng Quỷ Liền Mạnh (Dịch)

Lưu Manh Tang

765 Chương

Có Hệ Thống Thật Sự Tài Giỏi VIP

Ngã sửu đáo linh hồn thâm xử

Hoàn Thành
180 Chương

Ta là bán yêu (dịch)

Bắc liệu

4 Chương

Khu Ma Đạo Sĩ

Tiểu Hỏa Long

7 Chương

Cực Cụ Khủng Bố (Dịch)

Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian

422 Chương

Bạn Gái Của Ta Không Thể Nào Là Quái Vật

Hắc Ám Lệ Chi

142 Chương

Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng

Ngã Hội Tu Không Điều Trứ

1,161 Chương

Hộ Thần

Nix.k3

1 Chương

Hung Linh Bí Văn Lục

Bắc Cực Liệp Thủ

138 Chương

Ta Không Phải Thực Sự Nghĩ Gây Chuyện A

Tả Đoạn Thủ

261 Chương

Bắt Đầu Thức Tỉnh Sơn Hải Kinh

Diệp Thiên Thu

455 Chương

Tai Ách Thu Dung Sở

Huyễn Mộng Liệp Nhân

1,062 Chương

Hệ Thống Xuyên Qua Mao Sơn

solideron

1 Chương

Thâm Dạ Nhạc Viên

Đại Nguyên Bảo

214 Chương

Ta , Nhường Địa Phủ Tái Nhập Nhân Gian

Tổng Thị Thụy Bất Tỉnh

169 Chương

Quỷ Triền Nhân

Bối Hậu Hữu Thần Trợ

342 Chương