Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Linh Dị

Top Truyện Linh Dị Trong Tháng Thêm

Truyện Linh Dị Mới Cập Nhật

Ta Có Thể Xoát Thuộc Tính (Dịch)

vân điên cổn lãnh nguyệt

542 Chương

Thâm Dạ Thư Ốc (Bản Dịch)

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

658 Chương

Phòng Giam Siêu Quái Vật (Bản Dịch)

Huyễn Mộng Liệp Nhân

150 Chương

Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố (Bản Dịch)

Ngã Hội Tu Không Điều

1,008 Chương

Cấm Kỵ Sư (Dịch)

Ngô Nhất Tiên

423 Chương

Khủng Bố Sống Lại (Bản Dịch)

Phật tiền hiến hoa

1,396 Chương

Khách Ở Linh Lâu

Heo Cường Đại

4 Chương

Căn Bếp Âm Dương (Bản Dịch)

Ngô Bán Tiên

114 Chương

Cực Phẩm Hệ Thống Tróc Quỷ (Dịch)

Giải tam thiên

312 Chương

Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong

Linh Phong

29 Chương

Đụng Quỷ Liền Mạnh (Dịch)

Lưu Manh Tang

770 Chương

Quái Dị Ghép Hình ( Dịch )

Nguyệt Trung Âm

23 Chương

Thanh Kiếm Của Quỷ

Muội Nương

102 Chương

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Nhị

190 Chương

Thần Dị Hư Không

Blasphemos

13 Chương

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui (Dịch-Hoàn)

Tả Đoạn Thủ

Hoàn Thành
905 Chương

Ta Có Thể Nhìn Thấy Điểm Kinh Nghiệm (Dịch)

Hồng Nhan Tam Thiên

426 Chương

Đại Hung Thần

Sát Gái Tiên Sinh

3 Chương

Địa Phủ Thời 4.0

Bách Hiểu Sinh

10 Chương

Kỳ Ma Loạn Án

Vô Vi

5 Chương

Linh Tự Hệ Thống

Nhị

7 Chương

Khách Ở Linh Lâu (Dịch)

Heo Cường Đại

2 Chương

Vô Địch Từ Rút Đao Bắt Đầu

Trần Ngạo

306 Chương

Trọng Sinh Nhật Bản Làm Thần Quan

Ngô vi yêu nghiệt

857 Chương

Ta Không Làm Âm Dương Sư

Đệ Tam Ma Pháp Sư

496 Chương

Ta Ở Tokyo Dung Hợp Vạn Vật

Trung Nhị Đích Ngân Thiểm Thiểm

186 Chương

Quỷ Dị Xâm Lấn

Lê Thiên

154 Chương

Khủng Bố Sống Lại

Phật Tiền Hiến Hoa

822 Chương

Phát Thanh Khủng Bố (Dịch)

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

584 Chương

Cực Cụ Khủng Bố (Dịch)

Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian

426 Chương

Thâm Dạ Nhạc Viên

Đại Nguyên Bảo

272 Chương

Tai Ách Thu Dung Sở

Huyễn Mộng Liệp Nhân

1,141 Chương

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Ủng Hữu Phúc Khí

54 Chương

Cực Phẩm Diêm La Thái Tử Gia

Quỷ Khốc Lão Hủ

1,497 Chương

Ta Ở Tōkyō Sáng Tạo Đô Thị Truyền Thuyết

Dịch Mãn

Hoàn Thành
293 Chương

Kiếp Thiên Vận

Phù Mộng Lưu Niên

821 Chương

Hung Linh Bí Văn Lục

Bắc Cực Liệp Thủ

538 Chương

Chạy Trốn Phim Trường

Hào Ẩm Địa Câu Du

1,733 Chương

Ta Không Phải Thực Sự Nghĩ Gây Chuyện A

Tả Đoạn Thủ

363 Chương

Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng

Ngã Hội Tu Không Điều Trứ

1,203 Chương

Truyện Linh Dị Là Gì?

Nội dung chủ yếu tập trung vào đề tài kinh dị, thần bí, ma quỷ...Nhân vật chính có thể có những khả năng đặc biệt.