Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Huyền Nghi

Truyện Huyền Nghi Mới Cập Nhật

Yêu Ma Thức Tỉnh: Bắt Đầu Truyền Thừa Lão Thiên Sư Tu Vi

Công Tử Phù Tô Bất Phục Thâu

308 Chương

Khủng Bố Sống Lại

Phật Tiền Hiến Hoa

898 Chương

Ta Nắm Trong Tay Linh Khí Khôi Phục

Tả Đoạn Thủ

36 Chương

Người Chơi Hung Mãnh

Hắc Đăng Hạ Hỏa

1,005 Chương

Hung Linh Bí Văn Lục

Bắc Cực Liệp Thủ

716 Chương

Thâm Dạ Nhạc Viên

Đại Nguyên Bảo

448 Chương

Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu

Hắc Sơn Lão Quỷ

93 Chương

Thần Huấn

Phần Thiên Khổng Tước

49 Chương

Người Gác Đêm

Vu Cửu

Hoàn Thành
85 Chương

Tuổi Thọ Đã Thiếu Phí

Tây Tây Phất Tư CC

520 Chương

Lão Bà Của Ta Là Tà Thần

Hắc Ám Lệ Chi

253 Chương

Chạy Trốn Phim Trường

Hào Ẩm Địa Câu Du

1,815 Chương

Quỷ Triền Nhân

Bối Hậu Hữu Thần Trợ

542 Chương

Ác Mộng Tương Tập

Phật Hệ Bánh Mì

21 Chương

Ta Nhặt Được Tất Cả Mọi Người Bí Mật

Tần Thiểu Ái Cật Lạt

Hoàn Thành
118 Chương

Tiêu Diêu Tiểu Thần Côn

Thương Hải Tiếu

3,960 Chương

Quỷ Dị Xâm Lấn

Lê Thiên

278 Chương

Kiếp Thiên Vận

Phù Mộng Lưu Niên

929 Chương

Quỷ Bí Tiểu Thuyết

Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian

Hoàn Thành
329 Chương

Tai Ách Thu Dung Sở

Huyễn Mộng Liệp Nhân

Hoàn Thành
1,260 Chương

Ta Không Phải Thực Sự Nghĩ Gây Chuyện A

Tả Đoạn Thủ

500 Chương

Thám Tử Lừng Danh Tu Luyện Sổ Tay

Phì Qua

10 Chương

Tạ Mời, Người Tại Cthulhu, Sanity Vô Hạn! !

Tu Tiên Tiểu Đao

20 Chương

Ta , Nhường Địa Phủ Tái Nhập Nhân Gian

Tổng Thị Thụy Bất Tỉnh

Hoàn Thành
369 Chương

Ác Linh Quốc Gia

Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian

Hoàn Thành
1,653 Chương

Ta Có Thể Trở Về Không Chết

Dạ Hành Cẩu

Hoàn Thành
500 Chương

Vô Tội Mưu Sát

Vũ Trần

Hoàn Thành
815 Chương

Hắn Đến Từ Địa Ngục

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Hoàn Thành
109 Chương

Yêu Thuật

Thủy Mật Đào Một Hữu Mao

Hoàn Thành
41 Chương

Đúng Là Ta Mạnh Như Vậy

Quỷ Khốc Lão Hủ

Hoàn Thành
1,492 Chương

Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới

Long Xà Chi

Hoàn Thành
2,074 Chương

Phòng Sách Đêm Khuya

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Hoàn Thành
1,163 Chương

Vị Khách Ở Nhà Ma

Heo Cường Đại

17 Chương

Đại Đường Bắt Yêu Pháp Sư

Trừng Vân Sinh

1,264 Chương

Ác Ma Nhà Trọ

Hắc sắc hỏa chủng

Hoàn Thành
79 Chương