Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Cổ Đại Ngôn Tình

Truyện Cổ Đại Ngôn Tình Mới Cập Nhật

Mọi Người Biết Ta Là Nam Nhân Tốt

Đường Trung Miêu

371 Chương

Cung Đấu Không Bằng Làm Thái Hậu

Cửu Nguyệt Lưu Hỏa

71 Chương

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

5,604 Chương

Cẩm Hương Lý

Thanh Đồng Tuệ

255 Chương

Nông Gia Tiểu Phúc Nữ

Úc Vũ Trúc

2,227 Chương

Nhất Phẩm Dung Hoa

Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

270 Chương

Như Ý Truyện

Phi 10

332 Chương

Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Nhất Hồ Long Tỉnh Trà

1,048 Chương

Tất Cả Mọi Người Muốn Hại Ta

Thời Cửu

Hoàn Thành
118 Chương

Luyến Ngữ Tập: Chức Mộng Thư

Ninh Hinh Nhi 1919

81 Chương

Chưởng Thượng Xuân

Cầu Chi Bất Đắc

Hoàn Thành
211 Chương

Noãn Ngọc

Cầu Chi Bất Đắc

Hoàn Thành
170 Chương

Mị Tâm

Cầu Chi Bất Đắc

Hoàn Thành
210 Chương

Trói Định Tài Nữ Hệ Thống Sau Ta Nằm Thắng

Sương Hạ Chi Bạch

Hoàn Thành
103 Chương

Quyền Khuynh Thiên Hạ Sau Ta Trọng Sinh

Bất Vấn Tham Thương

Hoàn Thành
111 Chương

Gia Có Thứ Phu Sáo Lộ Thâm

Yêu Trị Thiên Hạ

200 Chương

Thần Quân Có Cái Tiểu Sư Muội

Công Tử Vô Tranh

250 Chương

Trong Tiệm Quan Tài Tiểu Thái Giám

Hoắc Hoắc Vu An

Hoàn Thành
102 Chương

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Hoàn Thành
2,726 Chương

Xuyên Thành Ngược Văn Nữ Chủ Trưởng Tẩu

Tương Nguyệt Khứ

Hoàn Thành
102 Chương

Thủy Hoàng Bệ Hạ Làm Cha

Vân Tam

Hoàn Thành
104 Chương

Bạch Liên Hoa Nữ Phụ Nàng Chỉ Nghĩ Làm Cá Ướp Muối

Chung Ý Vô

Hoàn Thành
90 Chương

Ta Đệ Cùng Thái Tử Linh Hồn Trao Đổi

Nhan Huyễn Khanh

Hoàn Thành
114 Chương

Mị Quân

Tang Ly

Hoàn Thành
147 Chương

Kiều Khanh

Điềm Nhu

Hoàn Thành
202 Chương

Kiều Nương Xuân Khuê

Tiếu Giai Nhân

Hoàn Thành
196 Chương

Xuyên Thư Mỹ Nhân Không Muốn Chết

Nam Vi

Hoàn Thành
156 Chương

Tiểu Đậu Khấu

Bất Chỉ Thị Khỏa Thái

Hoàn Thành
120 Chương

Nam Chủ Xin Không Cần Bẻ Gãy Nội Dung Cốt Truyện

Nam Vi

Hoàn Thành
130 Chương

Gia Dưỡng Tiểu Thủ Phụ

Giả Diện Đích Thịnh Yến

Hoàn Thành
281 Chương

Trọng Sinh Hàn Môn Kiêu Tử

Mạc Nhị Nguyệt

Hoàn Thành
94 Chương

Kiều Nương Xuân Khuê

Tiếu Giai Nhân

189 Chương

Cẩm Hương Lý

Thanh Đồng Tuệ

213 Chương

Thần Quân Có Cái Tiểu Sư Muội

Công Tử Vô Tranh

210 Chương

Quyền Thần Dưỡng Thành Công Lược

Vị Trang

Hoàn Thành
172 Chương

Quyền Thần Dưỡng Thành Công Lược

Vị Trang

Hoàn Thành
172 Chương

Nửa Đường Giết Ra Thật Thiên Kim

Thủy Thượng Ngân Đăng

Hoàn Thành
87 Chương

Mỹ Nhân Ở Cổ Đại

Hoắc Hương Cô

Hoàn Thành
93 Chương

Xuyên Nhanh Chi Sủng Ái

Phi Dực

Hoàn Thành
397 Chương

Xuyên Thành Nam Chủ Pháo Hôi Chị Dâu Góa

Giác Mộc Giao

Hoàn Thành
88 Chương