Top Truyện Dịch

01/08/2020 - 31/08/2020

1

Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc. Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất ...

Chương 5385 -

2

Đây là một câu chuyện hư cấu về một thế giới hư cấu, mọi tổ chức, nhân v...

Chương 307 -

3

Edit và cải biên: meode Mình thấy truyện hay nên up cho các đ...

Chương 649 -

4

Một thời đại khoa học kỹ thuật phát triển song hành cùng võ đạo, một thời đại sôi trào nhiệt huyế...

Chương 28 -

5

【 Phi lô mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Thần hào: Bắt đầu liền nhặt được 10 ức 】 “Ta tốt...

Chương 20 -

6

Chương 338 -

7

Đây là một cái giác tỉnh hỏa chủng, thu được dị năng thế giới . Vương Khung này sinh đã định t...

Chương 2 -

8

Khi còn trẻ, anh yêu em với trái tim luôn hướng về em và rơi vào cát bụi.     Hiện tại, Anh vẫ...

Chương 8 -

9

Giới thiệu: tác giả là người Việt, sanh đẻ ở nước Lào. Quê quán ba mẹ ở làng Diệc, tỉnh Thái Bình...

Chương 93 -