Kênh Thế Giới Bị Lỗi

Tủ Sách
Kênh Thế Giới Bị Lỗi

Máy chủ YYApp đang bị tấn công nên Kênh thế giới và các ứng dụng thời gian thực khác không hoạt động. Ngoài ra các thành phần khác đều bình thường.

admin ·