Tạm dừng thêm chương truyện cho đến khi fix xong lỗi nhé!

Tủ Sách
Tạm dừng thêm chương truyện cho đến khi fix xong lỗi nhé!

Hiện tại web bị lỗi số chương khi nhiều người cùng lúc tham gia add chương truyện. Ta sẽ fix vào ngày mai. Mọi người tạm nghỉ 1 đêm nhé!

admin ·