YY sẽ đăng xuất toàn bộ tài khoản lúc 10:00 Hôm nay

Tủ Sách
YY sẽ đăng xuất toàn bộ tài khoản lúc 10:00 Hôm nay

Để bảo trì và nâng cấp phiên bản mới máy chủ Redis lưu trữ Session, ta sẽ xóa hết phiên đăng nhập hiện tại lúc 10.00. Vì vậy, sau đó thì các ngươi buộc phải đăng nhập lại. Mong các quý vị thông cảm!

admin ·