Phiên bản Beta YYApp - TruyenYY.com

Tủ Sách
Phiên bản Beta YYApp - TruyenYY.com

App vẫn còn đang thử nghiệm và bổ sung nên truyện vẫn còn thiếu nhiều. Tuy nhiên, mỗi giờ sẽ có thêm nhiều truyện mới.

App có nhiều chức năng vì vậy có thể bạn sẽ thấy hơi loạn. Dần dần sẽ quen thôi các bạn ạ!

Cảm ơn các bạn gần xa đã ủng hộ!
YY Team

admin ·