Tác giả Vũ Dương - Danh sách truyện của tác giả Vũ Dương

Vũ Dương

Kim Cương Bất Hoại, môn võ công đao thương bất nhập, toàn thân cứng rắn như kim cương, đánh đâu thắng đó lại tái xuất giang hồ.