Tác giả Thập Nhất Nguyệt Hiêu Trương - Danh sách truyện của tác giả Thập Nhất Nguyệt Hiêu Trương

Thập Nhất Nguyệt Hiêu Trương

"Ba, ta muốn làm minh tinh." Tô Thanh Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô Dạ. Gãi gãi bởi vì thức đêm chơi game mà có chút xốc xếch tóc, Tô Dạ cũng rất nghiêm túc nói với Tô Thanh Tuyết: "Vậy chúng ta nói một chút