Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Tác giả Ngũ Chí

Biên Tập

Giới Thiệu Về Tác Giả Ngũ Chí

Là một nhà văn đại thần nổi danh trên văn học internet, đã xuất bản nhiều bộ tiểu thuyết, tác phẩm liên quan tới y đạo đạt được đánh giá cao của người đọc.

Danh Sách Truyện Của Tác Giả Ngũ Chí