Tác giả Hôi Sắc Quỹ Tích - Danh sách truyện của tác giả Hôi Sắc Quỹ Tích

Hôi Sắc Quỹ Tích

【 Khôi hài + xấu bụng + thần hào 】 một ngày nào đó, phản bội Phương Kỳ Mại thu được một cái đặc thù hệ thống. Ai gọi tên hắn, hắn liền có thể từ ai trên người thu hoạch được thưởng. Keng! Ngươi bị giáo viên toán học điểm danh, khen thưởng: Sách kỹ năng 《 Olympic Toá