Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Tác giả Đầu Đất

Đậu Đậu
Thành viên Đậu_Đậu
Địa điểm Thái Nguyên
Quốc gia Việt Nam
Biên Tập

Giới Thiệu Về Tác Giả Đầu Đất

Đậu Đậu - Đầu Đất đều là tui.

Danh Sách Truyện Của Tác Giả Đầu Đất