Tác giả Bắc Thủy Vô Hàn - Danh sách truyện của tác giả Bắc Thủy Vô Hàn

Bắc Thủy Vô Hàn

Văn án: Đây là một tu tiên văn, không phải trạch đấu văn. Nữ chủ có một hệ thống giả phụ trợ tu tiên. Hệ thống giả là một cửa hàng, một trong những bàn tay vàng của nữ chủ. Nữ chủ tên là Lâm Tuyết, nam chủ hiện tại cũng không biết là ai, quên đi không
Chương mới nhất: Chương 21