Back

Quy Định Riêng Tư

TruyenYY

Truyện YY (còn gọi là TruyenYY hay YY) đảm bảo các điều sau về tính riêng tư của người tham gia hoạt động tại website:

 1. TruyenYY không thu thập hoặc/và lưu trữ thông tin ngầm mà không có cơ chế thông báo cho người dùng.
 2. TruyenYY không tiết lộ địa chỉ email, hay các thông tin cần bảo mật khác cho bên thứ 3, trừ khi bạn vi phạm nội quy.
 3. TruyenYY không tiết lộ địa chỉ IP cho bên thứ 3.
 4. TruyenYY không tiết lộ vị trí của bạn cho bên thứ 3. Đồng thời chỉ sử dụng thông tin này để cải thiện chức năng của website, mọi việc đều được chạy hoàn toàn tự động bởi máy móc.
 5. TruyenYY lưu trữ các hoạt động mang tính công khai khi bạn tham gia hoạt động gồm:
  • Hoạt động tại truyện (nhật ký của truyện)
  • Hoạt động chung của tài khoản (nhật ký tài khoản)
 6. Các thông tin bạn nhập vào website hầu hết đều là công khai, vì vậy TruyenYY không chịu trách nhiệm về việc giữ tính riêng tư các thông tin đó.
 7. TruyenYY có cơ chế để cho biết khi nào bạn online hay offline khỏi website. Một chấm xanh sẽ xuất hiện bên cạnh tên của bạn khi online và biến mất khi offline.

Các quy định trên có thể thay đổi tùy theo quyết định từ phía TruyenYY và có báo trước cho người dùng thông qua email hoặc bài viết trên website chính thức.