Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Vạn Vực Thánh Địa

Mới trả lời bởi nguoibian
cglcb
cglcb
Hợp Thể Sơ Kỳ (82%)
Hắc Thủ Sau Màn Vạn Vực Thánh Địa

Tổng Kết Nhiệm Vụ

Nhất: Mychan 2000 TLT, 6 lt, 500 exp

Nhì: nguoibian 1500 TLT, 4 lt, 400 exp

Ba: Tuymieu 1000 TLT, 2 lt, 200 exp

Tham gia: Icaros, Ám Nguyệt Lăng, Lúa 500 TLT, 100 exp

Vào kim tiền giới rút tlt nhé