Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Vạn Ngữ Thiên Thư Quán

Cập Nhật Mới Nhất

Từ 02/04/2020, chức năng môn phái sẽ bị đóng.
shirothanh
shirothanh
Trúc Cơ Hậu Kỳ (51%)
Tập dịch truyện

Mình cần một gia đình, giúp đỡ và mình đang sáng tác tác phẩm đầu tay nên rất cần sự giúp đỡ của mọi người Xin được gia nhập


Vohantam
Vohantam
Luyện Khí Tầng Bảy (53%)

Các đạo hữu ta có thể gia nhập đc không


CáTrongChậu
CáTrongChậu
Luyện Khí Tầng Năm (7%)

Ta muốn gia nhập đạo quán Ta muốn có một gia đình


Dalian
Dalian
Phàm Nhân (10%)
Vạn Ngữ Thiên Thư Quán

Ta cũng muốn trở thành dịch giả, có thể cho ta gia nhập không?


aelopb
aelopb
Luyện Khí Tầng Chín (34%)

chào mọi người


Lucireii
Lucireii
Luyện Khí Tầng Sáu (46%)

Cảm ơn đã cho ta tham gia. Mong các vị tiền bối giúp đỡ và chiếu cố😉😉


Lucireii
Lucireii
Luyện Khí Tầng Sáu (46%)

Em không biết tiếng Trung. Nhưng mà đọc từ bản convert qua thì có thể dịch sơ sơ


gaaaaaaa
gaaaaaaa
Luyện Khí Tầng Bảy (76%)

Cho ta vào với, để chém gió cho vui chứ một mình chán lắm.


Lucireii
Lucireii
Luyện Khí Tầng Sáu (46%)

Cho em tham gia với được không?


KingTank
KingTank
Luyện Khí Tầng Bốn (88%)

Cho em gia nhập ?


Trang 1/3