Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Tiếu Ngạo Nhân Gian

Tên Môn Phái: Tiếu Ngạo Nhân Gian
Ngày Thành Lập: 30/09/2018
Hội Trưởng: TaLàLãoThất (Nguyên Anh Trung Kỳ)
Kho Linh Thạch: 0
Kho Linh Thạch Thưởng: 0
Kho Điểm Kinh Nghiệm: 0 XP
Thành Viên: 7
Môn phái cấp 1 stars , có tối đa 10 thành viên.
Giới Thiệu:

Người đời cười ta quá khùng điên, Ta cười thiên hạ nhìn chẳng thấu.🍁