Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Tiếu Ngạo Nhân Gian

ndt189 gửi bài
ndt189
ndt189
Luyện Khí Tầng Tám (68%)

Tháng này nếu không có lương ta sẽ nghèo

  • Nên các ace trong tông mỗi người góp Tý 1 ít lt để dự trữ đi : v