Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Tiếu Ngạo Nhân Gian

TửTuyền gửi bài
TửTuyền
TửTuyền
Luyện Khí Tầng Chín (9%)
Quân Sư 🏰Bất Diệt Hoàng Thành🏰

Tên thành viên trong tông:

@KhanG.nhi, @Hedaica1933, @xiènây, @0937609044, @ndt189, @NaoPhang23, @Windows, @HồLyLười @TaLàLãoThất, @ntquangtest, @callmenini1998

P/s: ko đc cmt vô bài này.

Thất tỷ xong rồi