Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Tiếu Ngạo Nhân Gian

Mới trả lời bởi KhanG.nhi
KhanG.nhi
KhanG.nhi
Hóa Thần Sơ Kỳ (90%)
Phó Tông Chủ Đế Thiên Môn

Tông môn mau ra đưa phí cho bổn công tử