Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Thiên Nguyệt Thần Cung

Tên Môn Phái: Thiên Nguyệt Thần Cung
Ngày Thành Lập: 09/03/2018
Chưởng Môn: Cuội (Nguyên Anh Trung Kỳ)
Kho Linh Thạch: 0
Kho Linh Thạch Thưởng: 0
Kho Điểm Kinh Nghiệm: 0 XP
Thành Viên: 8
Môn phái cấp 1 stars , có tối đa 10 thành viên.
Giới Thiệu:

Hoa nở ngàn năm hoa Bỉ Ngạn

Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương

Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ

Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương.