Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Teemo Omega

Cập Nhật Mới Nhất

Từ 02/04/2020, chức năng môn phái sẽ bị đóng.
BạchVôTình
BạchVôTình
Kết Đan Trung Kỳ (96%)
Quốc Chủ Thiên Tà Đế Quốc

Sao không đặt là biệt đội omega rồi phân chia thành viên như teemo,tristana,veigar,fizz,....


thienkiemvodanh
thienkiemvodanh
Phàm Nhân (23%)

Có vẻ như tên này rất thích cham temo.


Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Phá_Diệt_Thiên_Tôn
Kết Đan Sơ Kỳ (54%)
➻❥☾☋ng☠☾♄ủ❖︵ ➻Đà🅾 🅼ộ 🆃ầ🅼 🅱ả🅾 🅲🆄🅽🅶✟

Trước nạp bảo kê,


cglcb
cglcb
Hợp Thể Sơ Kỳ (82%)
Hắc Thủ Sau Màn Vạn Vực Thánh Địa

Mau nộp tiền bảo kê