Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Hồng Mông Cốc

Cập Nhật Mới Nhất

Từ 02/04/2020, chức năng môn phái sẽ bị đóng.
vuquocan1991
vuquocan1991
Trúc Cơ Sơ Kỳ (61%)

Ta xin đc vào cốc


trantieuhac
trantieuhac
Luyện Khí Tầng Năm (96%)
Phó Tông Chủ Hồng Mông Cốc

Chào các tiểu đệ, lần đầu trò chuyện


CẩmThiên
CẩmThiên
Luyện Khí Tầng Mười (106%)
Hồng Mông Cốc

Ta có 1900 tlt có cách nào giúp ta tăng cấp ko


chiếnlang
chiếnlang
Trúc Cơ Hậu Kỳ (56%)
Trưởng Lão Hồng Mông Cốc

Xin chào các vị sư huynh sư tỷ.


MeoRung1
MeoRung1
Phàm Nhân (13%)
Hồng Mông Cốc

Chào mọi người.