Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

ĐẠI VIỆT THÀNH

Truyện Do ĐẠI VIỆT THÀNH Đảm Nhiệm

Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp (Bản Dịch)

Điên cuồng Manh Manh

Giới thiệu: Kinh mạch bị đứt đoạn, cơ thể thiếu hụt huyết khí. . . . không thể Tu Luyện? Không cầ...

Chương 312 -

Hệ Thống Siêu Cấp Toàn Năng Hóa

DươnggiaĐạithiếu Sáng tác

Truyện kể về xuyên không, main bá ,Hệ Thống, triệu hồi,......

Truyện có phần bug hơi quá anh e...

Chương 104 -