Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

ĐẠI VIỆT THÀNH

Tên Môn Phái: ĐẠI VIỆT THÀNH
Ngày Thành Lập: 05/05/2019
Thành Chủ: DươnggiaĐạithiếu (Nguyên Anh Trung Kỳ)
Kho Linh Thạch: 0
Kho Linh Thạch Thưởng: 0
Kho Điểm Kinh Nghiệm: 0 XP
Thành Viên: 7
Môn phái cấp 1 stars , có tối đa 10 thành viên.
Giới Thiệu:

Thành ta rất đơn giản. Nhưng xây dựng gian nan. Đã vào là bình an. Lạng quạng là ăn nhan.