Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

ĐẠI VIỆT THÀNH

kahoh gửi bài
kahoh
kahoh
Luyện Khí Tầng Bốn (99%)
Độc Nhất Vô Nhị

Vượt ngàn cách trở để tìm đạo lữ, nhưng duyên kiếp ko cho ta chung một nơi