Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

ĐẠI VIỆT THÀNH

Lucifier gửi bài
Lucifier
Lucifier
Luyện Khí Tầng Mười (72%)

Híc một tên vô gia cư ko có chỗ ngủ cần chỗ ở ... Híc đại ca ta ko có việc gì và tài năng gì ngoài chém gió và ol cả ngày aaaaa....kkkck