Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

ĐẠI VIỆT THÀNH

NhượcViQuânCố gửi bài
NhượcViQuânCố
NhượcViQuânCố
Luyện Khí Tầng Mười (46%)

Xin chào các vị trưởng lão và đạo hữu trong thành ! Ta là muội muội của thành chủ . Ta mới gia nhập xin mn giúp đỡ nhaa ~