Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

ĐẠI VIỆT THÀNH

DươnggiaĐạithiếu gửi bài
DươnggiaĐạithiếu
DươnggiaĐạithiếu
Nguyên Anh Trung Kỳ (15%)
Thành Chủ ĐẠI VIỆT THÀNH

Xin thông báo một tin quan trọng, thành ta vừa rồi bị một số thế lực bí ẩn tấn công, hiện giờ bị hủy hoại trầm trọng, chỉ còn là một đống phế tích, cho nên hiện đang tu sửa, mong dân chúng trong thành không nên hoàng sợ....


star_border