Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

ĐẠI VIỆT THÀNH

Mới trả lời bởi ptx1994
DươnggiaĐạithiếu
DươnggiaĐạithiếu
Nguyên Anh Trung Kỳ (28%)
Thành Chủ ĐẠI VIỆT THÀNH

Điều kiện để vào thành ta.

Nếu là tác giả, tuyển thẳng vào.

Nếu là dịch giả, đợi ta xem rồi duyệt.

Cùng quê với ta thì càng tốt ( Chắc chắn có chức vụ)

Còn đọc giả, phải xuất hiện thật nhiều trên diễn đàn và kênh thế giới ( Chú ý không được spam, bị đưa ra đảo, ta không có thuyền đâu để mà rước về)

Thành ta còn yếu, nhưng muốn đến gây chuyện ở tông môn khác, nhớ rủ ta, ta đây không ngán bất cứ thế lực nào (! Trừ Thiên Đạo A!)

Nói đến đây thôi....

Siêu Cấp Thành Sát Thủ. Đại Việt Thành.


star_border