Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

ĐẠI VIỆT THÀNH

Cập Nhật Mới Nhất

Từ 02/04/2020, chức năng môn phái sẽ bị đóng.
kumbamp00
kumbamp00
Đại Thừa Sơ Kỳ (76%)
Chưởng Môn Vĩnh Hằng

ta tới để chiếm thành a


LụcHuyềnCầm
LụcHuyềnCầm
Luyện Khí Tầng Bảy (68%)
Trưởng Lão ĐẠI VIỆT THÀNH

Haizz chấp sự gì mà gửi tin nhắn từ 9 ngày trước mà giờ cẳng thấy tâm hơi...


NoxLolita
NoxLolita
Luyện Khí Tầng Một (35%)

muội chỉ là một độc giả nhỏ nhoi muốn gia nhập môn phái của các đh


DươnggiaĐạithiếu
DươnggiaĐạithiếu
Nguyên Anh Trung Kỳ (16%)
Thành Chủ ĐẠI VIỆT THÀNH
LụcHuyềnCầm
LụcHuyềnCầm
Luyện Khí Tầng Bảy (68%)
Trưởng Lão ĐẠI VIỆT THÀNH

WONHD
WONHD
Nguyên Anh Sơ Kỳ (62%)

Các tác trong thành đang viết truyện liên hệ thành chủ up truyện lên thành để ta đi pr luôn cho nào


MộLuyếnDung
MộLuyếnDung
Luyện Khí Tầng Sáu (85%)

Ai đi ngang thành ghé vào ủng hộ ta nhé. https://truyenyy.com/truyen/trung-sinh-thong-bao-bao-tha-cho-ta-di/ Đang trong quá trình nhã chữ.(^.^)


DươnggiaĐạithiếu
DươnggiaĐạithiếu
Nguyên Anh Trung Kỳ (16%)
Thành Chủ ĐẠI VIỆT THÀNH

Các tác chăm chỉ viết truyện, sau khi được nhiều chương, vào thành, ta quảng cáo cho, thành ta có một đội quảng cáo truyện vô cùng hùng hậu, có hợp tác cả với quán nét nữa mà,... Truyện hay ta sẽ tạo event để các ngươi đứng top, kim phiếu ta chưa có chứ LT và TLT ta đủ dùng a.


DươnggiaĐạithiếu
DươnggiaĐạithiếu
Nguyên Anh Trung Kỳ (16%)
Thành Chủ ĐẠI VIỆT THÀNH

Các tác trong thành, ai muốn đưa truyện của mình vào thành, thì báo ta, ta sẽ đưa vào, tuy chả được cái tích sự gì, nhưng vẫn có cái danh mà nhỉ


LụcHuyềnCầm
LụcHuyềnCầm
Luyện Khí Tầng Bảy (68%)
Trưởng Lão ĐẠI VIỆT THÀNH

Khổ rồi...khổ rồi... Xem ra dân tình càng càng ngày càng thiên hướng sắc hiệp rồi không có chỗ đứng cho ta rồi... Lại thêm cái nghiệp to tổ bố không biết ở đầu quật xuống đầu không thể lên cấp được... Hơn một tháng trời mà không lên được 1 XP... Than trời trời không thấu a...


Trang 2/4