Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

☽๖ۣۜρɦøηɠէɦїêηlạċđịα☾

Mới trả lời bởi Piro
ღBlackSweet
ღBlackSweet
Luyện Khí Tầng Hai (51%)

Phái ta phong được thiên

Đạo mộ Sao giám vào

Phái ta bày lạc địa

Tầm bảo đâu dễ tìm

Thêm một ngân nguyệt nữa!

Cũng ở đây dương oai.

Ngân nguyệt như đom đóm

Hà há bằng thương thiên

Phong thiên phong được vực

Vạn vực nào tranh phong

Thánh địa cũng thế thôi.

  Phong thiên đệ nhất 


      Tuyên cổ lạc địa.

Các phái các vực Mau Mau nộp tiền bảo kê cho tông chúng ta Đi.