Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 9/2020

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Quỷ Già Núi Đen
Top 1

Quỷ Già Núi Đen

Đã xuất bản 1 truyện
48 Fan Hâm Mộ 1641641 Chữ
Giấc Mộng Kê Vàng
Top 2

Giấc Mộng Kê Vàng

Đã xuất bản 1 truyện
21 Fan Hâm Mộ 1049025 Chữ
Đồ Chương Dật QD
Top 3

Đồ Chương Dật QD

Đã xuất bản 1 truyện
22 Fan Hâm Mộ 865087 Chữ
Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Top 4

Hội Thuyết Thoại Trửu Tử

Đã xuất bản 4 truyện
88 Fan Hâm Mộ 6975824 Chữ
Công Tử Tiếu Ca
Top 5

Công Tử Tiếu Ca

Đã xuất bản 3 truyện
35 Fan Hâm Mộ 2985979 Chữ
Trư Tam Bất
Top 6

Trư Tam Bất

Đã xuất bản 3 truyện
29 Fan Hâm Mộ 9454438 Chữ
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Top 7

Lão Ưng Cật Tiểu Kê

Đã xuất bản 6 truyện
72 Fan Hâm Mộ 23923271 Chữ
Thủy Chử
Top 8

Thủy Chử

Đã xuất bản 9 truyện
170 Fan Hâm Mộ 4327201 Chữ
Thác Bạt Cẩu Đản
Top 9

Thác Bạt Cẩu Đản

Đã xuất bản 2 truyện
152 Fan Hâm Mộ 1060941 Chữ
Nhất Mộng Hoàng Lương
Top 10

Nhất Mộng Hoàng Lương

Đã xuất bản 11 truyện
77 Fan Hâm Mộ 10495836 Chữ
Huyễn Mộng Liệp Nhân
Top 11

Huyễn Mộng Liệp Nhân

Đã xuất bản 2 truyện
20 Fan Hâm Mộ 2203615 Chữ
^.^ Tinh Phân Đại Mang Quaa
Top 12

^.^ Tinh Phân Đại Mang Quaa

Đã xuất bản 1 truyện
43 Fan Hâm Mộ 514073 Chữ
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Top 13

Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng

Đã xuất bản 2 truyện
116 Fan Hâm Mộ 2880386 Chữ
Cật Bạch Thái Yêu
Top 14

Cật Bạch Thái Yêu

Đã xuất bản 2 truyện
37 Fan Hâm Mộ 297223 Chữ
Vô Địch Tái Lãng
Top 15

Vô Địch Tái Lãng

Đã xuất bản 2 truyện
60 Fan Hâm Mộ 1739726 Chữ
Hiệp Xả Đản
Top 16

Hiệp Xả Đản

Đã xuất bản 6 truyện
124 Fan Hâm Mộ 9309128 Chữ
Tam Bách Cân Đích Vi Tiếu
Top 17

Tam Bách Cân Đích Vi Tiếu

Đã xuất bản 1 truyện
11 Fan Hâm Mộ 423070 Chữ
Vấn Đỉnh Thiên Bảng
Top 18

Vấn Đỉnh Thiên Bảng

Đã xuất bản 2 truyện
14 Fan Hâm Mộ 544057 Chữ
Lý Hồng Thiên
Top 19

Lý Hồng Thiên

Đã xuất bản 8 truyện
112 Fan Hâm Mộ 18251589 Chữ
Lan Quế
Top 20

Lan Quế

Đã xuất bản 5 truyện
15 Fan Hâm Mộ 3471356 Chữ