Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 8/2020

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Quỷ Già Núi Đen
Top 1

Quỷ Già Núi Đen

Đã xuất bản 1 truyện
25 Fan Hâm Mộ 1024806 Chữ
Thác Bạt Cẩu Đản
Top 2

Thác Bạt Cẩu Đản

Đã xuất bản 2 truyện
74 Fan Hâm Mộ 610980 Chữ
Thuần Khiết Tích Tiểu Long
Top 3

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Đã xuất bản 5 truyện
169 Fan Hâm Mộ 6028414 Chữ
Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Top 4

Hội Thuyết Thoại Trửu Tử

Đã xuất bản 4 truyện
69 Fan Hâm Mộ 6719363 Chữ
Hương Vị Mãnh Trùng
Top 5

Hương Vị Mãnh Trùng

Đã xuất bản 1 truyện
37 Fan Hâm Mộ 343532 Chữ
Tửu Trì Túy
Top 6

Tửu Trì Túy

Đã xuất bản 6 truyện
108 Fan Hâm Mộ 6822013 Chữ
^.^ Tinh Phân Đại Mang Quaa
Top 7

^.^ Tinh Phân Đại Mang Quaa

Đã xuất bản 1 truyện
20 Fan Hâm Mộ 254588 Chữ
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Top 8

Lão Ưng Cật Tiểu Kê

Đã xuất bản 6 truyện
58 Fan Hâm Mộ 22202061 Chữ
Thủy Chử
Top 9

Thủy Chử

Đã xuất bản 10 truyện
116 Fan Hâm Mộ 3386994 Chữ
Hỏa Trung Vật
Top 10

Hỏa Trung Vật

Đã xuất bản 3 truyện
15 Fan Hâm Mộ 5354396 Chữ
Ngao Dạ Đại Bạch
Top 11

Ngao Dạ Đại Bạch

Đã xuất bản 4 truyện
23 Fan Hâm Mộ 4175069 Chữ
Cơ Xoa
Top 12

Cơ Xoa

Đã xuất bản 5 truyện
42 Fan Hâm Mộ 4380315 Chữ
Thanh Sơn Đào Cốc
Top 13

Thanh Sơn Đào Cốc

Đã xuất bản 3 truyện
139 Fan Hâm Mộ 5791350 Chữ
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Top 14

Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng

Đã xuất bản 2 truyện
89 Fan Hâm Mộ 2317059 Chữ
Tam Bách Cân Đích Vi Tiếu
Top 15

Tam Bách Cân Đích Vi Tiếu

Đã xuất bản 1 truyện
10 Fan Hâm Mộ 177662 Chữ
Lý Hồng Thiên
Top 16

Lý Hồng Thiên

Đã xuất bản 8 truyện
108 Fan Hâm Mộ 17572820 Chữ
Thiên đạo bất luân hồi
Top 17

Thiên đạo bất luân hồi

Đã xuất bản 2 truyện
34 Fan Hâm Mộ 890949 Chữ
Tụ Lý Tiễn
Top 18

Tụ Lý Tiễn

Đã xuất bản 4 truyện
116 Fan Hâm Mộ 599779 Chữ
Một đao chém chém chém
Top 19

Một đao chém chém chém

Đã xuất bản 2 truyện
21 Fan Hâm Mộ 301234 Chữ
Hiệp Xả Đản
Top 20

Hiệp Xả Đản

Đã xuất bản 6 truyện
116 Fan Hâm Mộ 8936832 Chữ