Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 1/2021

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Giấc Mộng Kê Vàng
Top 1

Giấc Mộng Kê Vàng

Đã xuất bản 2 truyện
113 Fan Hâm Mộ 3526632 Chữ
Trư Tam Bất
Top 2

Trư Tam Bất

Đã xuất bản 4 truyện
86 Fan Hâm Mộ 20710457 Chữ
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Top 3

Lão Ưng Cật Tiểu Kê

Đã xuất bản 6 truyện
105 Fan Hâm Mộ 27903760 Chữ
Quỷ Già Núi Đen
Top 4

Quỷ Già Núi Đen

Đã xuất bản 1 truyện
85 Fan Hâm Mộ 2148208 Chữ
Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Top 5

Hội Thuyết Thoại Trửu Tử

Đã xuất bản 6 truyện
125 Fan Hâm Mộ 11255814 Chữ
Vấn Đỉnh Thiên Bảng
Top 6

Vấn Đỉnh Thiên Bảng

Đã xuất bản 2 truyện
33 Fan Hâm Mộ 1101597 Chữ
Mộc Hạ Trĩ Thủy
Top 7

Mộc Hạ Trĩ Thủy

Đã xuất bản 4 truyện
81 Fan Hâm Mộ 2693505 Chữ
Đồ Chương Dật QD
Top 8

Đồ Chương Dật QD

Đã xuất bản 1 truyện
30 Fan Hâm Mộ 2322256 Chữ
Thủy Chử
Top 9

Thủy Chử

Đã xuất bản 9 truyện
237 Fan Hâm Mộ 5778399 Chữ
Lão Ma Đồng
Top 10

Lão Ma Đồng

Đã xuất bản 6 truyện
12 Fan Hâm Mộ 3045199 Chữ
Tuyết Mãn Cung Đao
Top 11

Tuyết Mãn Cung Đao

Đã xuất bản 4 truyện
85 Fan Hâm Mộ 10971449 Chữ
Hỏa Trung Vật
Top 12

Hỏa Trung Vật

Đã xuất bản 3 truyện
31 Fan Hâm Mộ 6862015 Chữ
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Top 13

Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng

Đã xuất bản 2 truyện
156 Fan Hâm Mộ 4203176 Chữ
Van Trung Dien
Top 14

Van Trung Dien

Đã xuất bản 1 truyện
14 Fan Hâm Mộ 634089 Chữ
Tâm Tại Lưu Lãng
Top 15

Tâm Tại Lưu Lãng

Đã xuất bản 9 truyện
425 Fan Hâm Mộ 14946835 Chữ
^.^ Tinh Phân Đại Mang Quaa
Top 16

^.^ Tinh Phân Đại Mang Quaa

Đã xuất bản 1 truyện
61 Fan Hâm Mộ 865109 Chữ
Tam Bách Cân Đích Vi Tiếu
Top 17

Tam Bách Cân Đích Vi Tiếu

Đã xuất bản 1 truyện
15 Fan Hâm Mộ 960964 Chữ
Công Tử Tiếu Ca
Top 18

Công Tử Tiếu Ca

Đã xuất bản 3 truyện
55 Fan Hâm Mộ 4972651 Chữ
Mực Thích Lặn Nước
Top 19

Mực Thích Lặn Nước

Đã xuất bản 7 truyện
34 Fan Hâm Mộ 16169811 Chữ
Nhu Yếu Mộng Tưởng
Top 20

Nhu Yếu Mộng Tưởng

Đã xuất bản 3 truyện
29 Fan Hâm Mộ 1036173 Chữ