Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin truyện xuyên nhanh sáng tác.

Lalalenna
Luyện Khí Tầng Hai (70%)

Như cái tiêu đề ở trên, tại hạ muốn tham khảo chút văn phong sáng tác truyện xuyên nhanh của những tác giả khác, nhưng khổ nỗi tìm khổ quá mà~

tạo bởi
26 Tháng bảy
mới trả lời
26 Tháng bảy
2
trả lời
46
xem
2
thành viên
Ma___Tộc
Ma___Tộc
VIP 1
Kết Đan Trung Kỳ (58%)

Xuyên nhanh, ta là dâm đế

Lalalenna
Lalalenna
Luyện Khí Tầng Hai (70%)

Mị sẽ đọc ~

Bạn đang đọc bài Xin truyện xuyên nhanh sáng tác. tạo bởi Lalalenna trong Bàn Luận Truyện.