Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin truyện main chủ luyện trận đạo

hacp0712
VIP 1
Kết Đan Sơ Kỳ (32%)

Thấy chán main luyện kiếm đạo, đao đạo rồi, muốn đọc loại truyện main chủ yếu chơi trận pháp Cảm ơn các đạo hữu tìm hộ

tạo bởi
27 Tháng tư
mới trả lời
27 Tháng tư
1
trả lời
42
xem
1
thành viên
SupperTyphoon
SupperTyphoon
VIP 1
Trúc Cơ Hậu Kỳ (9%)

Tà là ác nhân - ai là thiện nhân?

Bạn đang đọc bài Xin truyện main chủ luyện trận đạo tạo bởi hacp0712 trong Yêu Cầu Truyện Mới.