Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin truyện hệ thống

Alice..
Luyện Khí Tầng Chín (41%)

Ta cần ít truyện hệ thống khoảng hơn 1k chương main xây dựng hoặc phát triển thế lực của bố mẹ bla bla

tạo bởi
29 Tháng bảy
mới trả lời
29 Tháng bảy
4
trả lời
48
xem
3
thành viên
Nhất_tự_vi_sư
Nhất_tự_vi_sư
Luyện Khí Tầng Hai (10%)

Thừa kế hai ngàn tỷ

Ma___Tộc
Ma___Tộc
Luyện Khí Tầng Bảy (82%)

Tối cường thần thoại đế hoàng

Alice..
Alice..
Luyện Khí Tầng Chín (41%)

Đọc rồi đh

Alice..
Alice..
Luyện Khí Tầng Chín (41%)

Hay không đh

Bạn đang đọc bài Xin truyện hệ thống tạo bởi Alice.. trong Hướng Dẫn - Giới Thiệu.