Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin truyện hệ thống

NTD777
Luyện Khí Tầng Một (52%)

Các vị cho tại hạ xin truyện hệ thống vs

tạo bởi
25 Tháng bảy
mới trả lời
25 Tháng bảy
1
trả lời
33
xem
1
thành viên
trungcao
trungcao
Luyện Khí Tầng Sáu (84%)

Điên cuồng tăng cấp hệ thống

Bạn đang đọc bài Xin truyện hệ thống tạo bởi NTD777 trong Bàn Luận Truyện.